Biuro tłumaczeń dr Karolina Brock ■ Berlin ■

Linki & słowniki online

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie: www.berlin.msz.gov.pl
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa: www.ihk.pl
Ambasada Niemiec w Warszawie: www.warschau.diplo.de
Bundesagentur für Außenwirtschaft (Strona w języku niemieckim i angielskim): www.bfai.de
Niemiecka Centrala Turystyki w Polsce: www.niemcy-turystyka.pl
Centralne Towarzystwo Marketingowe Niemieckiej Gospodarki Rolnej: www.cma-polska.com
Invest in Germany (Strona w języku niemieckim i angielskim): www.invest-in-germany.com
Institut für Auslandsbeziehungen (informacje na temat kultury niemieckiej): www.ifa.de
Goethe-Institut Polska: www.goethe.de
Polska online: www.poland.gov.pl
Polski Instytut w Berlinie: www.polnischekultur.de

Polsko-niemieckie słowniki online

Pons: www.pons.de
Interia: tlumacz.interia.pl/niemiecki
DEP: www.dep.pl
■ Tel.: 030-52134390 ■ Mobil: 0179-1417925 ■ info@polnischuebersetzerin.de ■