Biuro tłumaczeń dr Karolina Brock ■ Berlin ■

Oferta & ceny

Jako tłumacz przysięgły wykonuję uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów dla sądów i urzędów. Ponadto jestem uprawniona do wykonywania tłumaczeń ustnych podczas terminów urzędowych, np. na policji lub w Urzędach Stanu Cywilnego. Moje biuro tłumaczeń specjalizuje się w tłumaczeniach w następujących dziedzinach:

Ekonomia, np. dokumenty do przetargów, dokumenty firmowe, korespondencja, umowy handlowe, statusy spółek, reklama
Prawo cywilne, np. sprawy spadkowe, notariaty, wyciągi z rejestrów handlowych i ksiąg wieczystych, odszkodowania, umowy, apostille itp.
Prawo karne, np. tłumaczenia w sądach i na policji, wizyty w zakładach penitencjarnych, opinie biegłego, sprawy celne
Sprawy prywatne, np. dokumenty do zawarcia małżenstwa, akty urodzenia, ślubu i zgonu, prawo jazdy, świadectwa szkolne, świadectwa pracy
Nauka, np. genealogia, Unia Europejska, historia, projekty integracyjne, sztuka i architektura, nauki polityczne, turystyka

Podstawą obliczeń cen za tłumaczenia pisemne jest ilość tekstu i stopień trudności. Ilość tekstu obliczana jest według linijki określonej przez normę DIN 2345. Składa się ona z 55 znaków łącznie z odstępami. Tłumaczenie pisemne kosztuje od 0,90 euro za linijkę. Stawka za teksty prawne określona jest prawem (JVEG) i wynosi aktualnie 1,55 euro za linijkę. Ceny za dokumenty standardowe, jak np. akty urodzenia lub ślubu, wynoszą 25,00 (odpis skrócony) i 30,00 euro (pełny odpis). Podstawą opłat za tłumaczenia ustne jest natomiast stawka godzinowa, ktora obecnie wynosi 55-75 euro w zależnosci od stopnia trudności tłumaczenia. Istnieje możliwość ustalenia stawki za cały dzień. Do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 19%.
Jeśli mają Państwo pytania albo są zainteresowani wstępną wyceną zapraszam do skontaktowania się ze mną. W krótkim czasie otrzymają Państwo wstępną ofertę.
■ Tel.: 030-52134390 ■ Mobil: 0179-1417925 ■ info@polnischuebersetzerin.de ■